Op 8 december was het zo ver, ik verdedigde mijn proefschrift Propaganda in Steen. In het boek onderzoek ik de grafmonumenten van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland. Ik reconstrueer de grafmonumenten aan de hand van verschillende bronnen en analyseer vervolgens hoe ze gebruikt werden als politiek propagandamiddel. Je kunt het boek hier online teruglezen. Probeer vooral de augmented reality-app, waarmee je de reconstructie van het graf van Gwijde van Avesnes in de Dom in je eigen woonkamer kunt zetten.