6000 jaar geleden werd een vrouw met een kindje liefdevol in de armen begraven. Het is een unieke vondst die deze week gedaan werd bij Nieuwegein. De vondst werpt een nieuw licht op onze kijk op de liefde van ouders voor hun kind in de Swifterbantcultuur. Want misschien hielden de prehistorische mannen en vrouwen wel evenveel van hun kroost als wij dat vandaag de dag doen. Audio